comping section

El piano i la guitarra poden formar una sòlida COMPING SECTION (secció d'acompanyament), per a cantants o instruments melòdics. També poden servir de unió entre aquesta melodia i una secció rítmica.
Els Slim Brothers hem fet aquesta feina en nombroses ocasions. Aquí alguns exemples: